Да живееш в Троян е супер яко!

Младите хора и Троян – иновативни, ефективни и прозрачни политики за задържане, мотивиране и развитие на младите хора в община Троян

АКТУАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Диалог и партньорство с бизнеса

Участие в младежки консултативен съвет

Питаме младите

Моля, отделете малко време, за да попълните тези анкети. Вашите отговори ще ни помогнат да разберем по-добре нуждите и интересите на младите хора в Троян и да направим нашите младежки политики и програми по-ефективни и приобщаващи. Благодарим ви за участието!