онлайн платформа "Агора"

slide-001

Онлайн платформата е насочена към взаимодействието между администрацията и младите хора, бизнеса и нестопанския сектор от община Троян. Платформата има за цел да повиши активността на младите хора при изпълнението и мониторинга на политики на местно ниво, както и да укрепи капацитета за осъществяване на граждански мониторинг върху работата на местните власти.

АГОРА е онлайн площад, който дава възможност за информиране, споделяне на документи, коментиране, гласуване и оценяване на съдържание.

ЦЕЛИ:

  • Укрепване на капацитета за осъществяване на граждански мониторинг върху работата на местните власти /Община Троян/, наблюдение и контрол по отношение на изпълнението на младежки политики, взетите решения и тяхното изпълнение, вкл. и даване на препоръки, с оглед на необходимост от коригиращи действия, допринасящи за по-добро, ефективно и качествено управление на местната власт.
  • Предоставяне на възможност за отдалечен достъп за информиране, споделяне на документи, коментиране и гласуване/оценяване на съдържание, докладване на проблеми, свързани с младежката общност и създаване на събития.
  • Осигуряване на възможност за диалог на всички заинтересовани страни да обсъждат планирането и изпълнението на обществено значими за младите хора проекти и инициативи.