Резултати от социологическо проучване в община Троян

Резултатите от Докладите от проучвания сред младите хора и целеви групи от населението на град Троян по проект на Сдружение „Обществен компас“ и Община Троян  „Ефективни политики за задържане на младите хора в община Троян“, са готови. След направения анализ се очертават като доминиращи положителните нагласи и тенденции, които са описаните в приложените файлове.

Подобни статии