Обществен форум за приемане на обществено споразумение за партньорско управление по проекта

Кметът Донка Михайлова открива събитието

Обществен форум за приемане на обществено споразумение за партньорско управление по проект Ефективни политики за задържане и развитие на младите хора в община Троян.

На 18.12.2023 г. от 17:00 часа в Салона на Община Троян се проведе Обществен форум за приемане на обществено споразумение за партньорско управление“ по проект BG05SFOP001-2.025-0222-С01“ Ефективни политики за задържане и развитие на младите хора в община Троян“. Организацията на събитието бе възложена на младия и амбициозен екип на  Театрална школа Нюанси – гр. Троян, които вложиха много ентусиазъм  и емоция, за да превърнат форума в интересен и полезен инструмент.

Сключеното споразумение има за цел да активизира гражданското участие при вземане на решения, касаещи живота на младите хора в общината, за по-добра информираност относно политиките, залегнали в управленската програма на кмета на Община Троян и взаимно съдействие при осъществяването им.

Гости на събитието бяха г-жа Михайлова – кмет на община Троян, г-жа Вероника Тодорова – заместник – кмет с ресор „Образование, култура, спорт, социална и демографска политика“, представители на ученическите съвети към средните училища и младежкият БЧК, младежи, завърнали се в родния град от чужбина и търсещи реализация в Троян, членове на театрална школа „Нюанси“.


Подобни статии